Ładuję...

Przechowywanie / odbiór w póżniejszym terminie

Mennica 24 oferuje możliwość przechowywania zakupionego towaru w swoim Skarbcu z możliwością późniejszego odbioru lub odsprzedaży.

1. Złóż zamówienie, w opcjach "Płatność i dostawa" wybierz "Złoty Certyfikat" przechowywanie w skarbcu.

2. Certyfikat otrzymasz w ciągu 15 dni od momentu zrealizowania zamówienia.

                                     

Chcesz odebrać swoje zamówienie?

1. Złóż dyspozycję realizacji "Złotego Certyfikatu".

2. Ustal sposób realizacji (odbiór osobisty/dostawa).

Możesz również odsprzedać nam swój kruszec bez konieczności wymiany go na produkt fizyczny.

Aktualny Cennik Skupu

 

 

 

 

 

 1. Grupa Mennice Polskie oferuje usługę przechowywania w swoim Skarbcu zakupionych u niego Produktów wykonanych z metali 

szlachetnych. Usługę można zamówić w momencie składania zamówienia lub w późniejszym czasie, na podstawie oryginalnego 

dokumentu sprzedaży (paragon lub faktura). 

 

1a. Umowa o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1 zawierana jest z Konsumentem na okres 12 miesięcy (opłata

zgodna z cennikiem). Po upływie tego okresu umowa przechowania zawarta przez Sprzedającego z Konsumentem przekształca się

w Umowę zawartą na czas nieoznaczony (opłata zgodna z cennikiem), chyba że Klient nie później niż na 30 dni przed upływem 

okresu, na który Umowa została zawarta zawiadomi Sprzedającego, w szczególności na piśmie lub poprzez pocztę elektroniczną, 

że nie zamierza dalej korzystać z usługi przechowania.

1b. Umowę na czas nieoznaczony można wypowiedzieć w każdej chwili, z 30 dniowym okresem wypowiedzenia.


1c. Umowa o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1 zawierana jest z Przedsiębiorcą na okres 12 miesięcy (opłata zgodna 

z cennikiem). Po upływie tego okresu umowa przechowania zawarta przez Sprzedającego z Przedsiębiorcą ulega każdorazowo

przedłużeniu na okres dalszych 12 miesięcy, chyba że Klient będący jednocześnie Przedsiębiorcą nie później niż na 30 dni przed 

pływem okresu, na który Umowa została zawarta, zawiadomi Sprzedającego na piśmie lub poprzez pocztę elektroniczną, że nie 

zamierza dalej korzystać z usługi przechowania.

1d. Umową przechowywania można wypowiedzieć w każdej chwili, w tym przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta, 

jednakże w takiej sytuacji Klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres przechowania. Okres wypowiedzenia 

wynosi 30 dni.


1e. Wypowiedzenie umowy, o którym mowa w ust. 1d. należy dostarczyć Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub

listownie (na Adres Korespondencyjny Spółki). Przedmiot przechowania zostanie wydany Klientowi w terminie 30 dni od otrzymania

przez Sprzedającego dyspozycji wydania kruszcu.

 

2. Wydanie towaru Przedsiębiorcy nastąpi wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zobowiązań na rzecz Spółki. W przypadku nie 

wywiązania się z warunków przechowywania przez Przedsiębiorcę, przysługuje umowne prawo zastawu na przechowywanym 

Towarze do momentu całkowitego rozliczenia.

 

3. W przypadku o którym mowa w § 1a ust. 11 zostaje zawarta między Kupującym i Sprzedającym umowa przechowania na czas 

nieokreślony z miesięcznym terminem wypowiedzenia. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za przechowanie zgodnie 

z cennikiem.

 

4. Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy przechowania w 

terminie określonym w art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności wyrządzonej przez

produkt niebezpieczny, w przypadku, gdy w trakcie zamawiania usługi przechowania wyrazi on zgodę na rozpoczęcia świadczenia 

usługi, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy przechowania, o której mowa w art. 10 ust. 3 pkt 1 wspomnianej ustawy.

 

5. Kupujący w czasie trwania umowy, o której mowa w ust. 1 może złożyć Sprzedającemu ofertę sprzedaży należących do 

Kupującego, a oddanych na przechowanie Sprzedającemu Produktów będących metalami szlachetnymi. W przypadku przyjęcia tej 

oferty przez Sprzedającego Kupujący jest zwolniony z konieczności odbioru oddanego na przechowanie kruszcu.

Cennik przechowywania kruszcu opłata jednorazowa,  niezależnie od wagi towaru.

  •   195zł do wartości zamówienia      100.000zł
  •   595zł do wartości zamówienia      500.000zł
  •   995zł do wartości zamówienia    1.000.000zł
  • 1995zł powyżej wartości               1.000.000zł